De opdracht: Het bouwen van de website aan de hand van een design, en het construeren van een functioneel ontwerp.

Spoedpost Almere: de spoeddienstcentrale van het Flevoziekenhuis te Almere. Met contactgegevens van alle huisartsenposten van het ZGA, én vrijgevestigde huisarsten.